Phần mềm

Phần mềm tiện ích

Download miễn phí phần mềm tiện ích

01.Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP thiết bị SADP tool

Download Phần mềm dùng để kích hoạt thiết bị, hỗ trợ tìm kiếm và chỉnh sửa IP của thiết bị Hikvision

02. Phần mềm tính toán dung lượng, thời gian lưu trữ và băng thông cho hệ thống camera

Download Phần mềm dùng để tính toán dung lượng và thời gian lưu trữ của thiết bị Hikvision

03. Phần mềm backup dữ liệu trên đầu ghi và camera IP xuống máy tính

Download Phần mềm dùng để backup dữ liệu của hệ thống camera Hikvision

05. Phần mềm plug-in để xem camera trên Safari và Chrome trên IOS

Download Phần mềm dùng để xem camera Hikvision trên safari và chrome trên IOS

06. Phần mềm LocalPlayback

Download Phần mềm dùng để xem lại dữ liệu HDD của thiết bị DVR,NVRkết nối trên PC